Politikk går sakte.

Pressure setter et ekstra trykk på demokratiske beslutingsprosesser.

Pressure jobber med digital public affairs og engasjementdrevne kampanjer, som setter et trykk på beslutningstakere for å fremskynde, stoppe eller påvirke beslutninger.


Målrettet annonsering for å nå de riktige menneskene. Kreativitet og god historiefortelling for at budskapet skal få oppmerksomhet. Data og målinger for å sikre at vi er på rett spor. Og den viktigste ingrediensen: Vi involverer menneskene som bryr seg, og sørger for at de skaper et engasjement. Public affairs handler ikke om hvem du kjenner - men om resultatet du skaper.


Vil du sette et ekstra trykk på en sak eller et tema du bryr deg om? Ta kontakt!

Våre nye nettsider er under utvikling og kommer veldig snart.

Kunder

Pressure har åpen kundeliste.

Masfjorden kommune

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Q-Meieriene

Econa

Fossen utvikling

Swedish Match

Hospiceforum Norge

Norges Pelsdyralslag

Energi Norge

Apotekforeningen

NHO

Nergård

Lillehammer kommune
Roche

christian.laland@addpressure.no

Strategi- og kampanjesjef
+47 959 36 144